Scroll to top
en nl

Yesterday Today in Stedelijk Museum Amsterdam

In het Stedelijk Museum Amsterdam is sinds kort, onder de titel ‘Yesterday Today’, het slotstuk te zien van de nieuwe collectiepresentatie. Met de komst van Rein Wolfs, die in november 2019 aantrad als artistiek directeur, is de SMA-collectie op een nieuwe, thematische manier onder handen genomen.

De tentoonstelling Yesterday Today laat aan de hand van ruim driehonderd werken de kunst en vormgeving van circa 1880 tot 1950 zien. Everyday, Someday and Other Stories toont ontwikkelingen in de beeldende kunst en vormgeving vanaf de jaren 50 tot 80. De collectie van 1980 tot heden, ten slotte, is te zien in Tomorrow is a Different Day.

Andere verhalen
‘Yesterday Today’ wil laten zien dat er niet één kunstgeschiedenis bestaat, maar dat er vele perspectieven zijn. Bekende artistieke bewegingen komen aan bod, zoals de Amsterdamse School, functionalisme, De Stijl, Bauhaus, Cobra en de avant-garde rondom Kazimir Malevich en Olga Rozanova. Door bekende werken samen te tonen met minder bekende werken komen er andere verhalen aan de oppervlakte.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Net als de eerdere twee delen laat ‘Yesterday Today’ zien dat kunst en vormgeving nauw verbonden zijn met maatschappelijke ontwikkelingen. Voor diverse kunstenaars en vormgevers zijn de opkomst van industrialisatie, de moderne stad en het uitgaansleven belangrijke thema’s, maar ook de keerzijden ervan worden getoond: armoede en ideologieën die hebben geleid tot oorlog en verzet. De relatie tussen modernisme en kolonialisme wordt onderzocht, en er is aandacht voor de antikoloniale strijd, die veel eerder begon dan de jaren veertig, getuige affiches die de samenhang tussen industrialisatie en kolonisatie laten zien.

Karel Appel, Zittend meisje, 1946

Karel Appel, Zittend meisje, 1946
Olie op karton, 89,8 x 60 cm

Informatie
Stedelijk Museum Amsterdam
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
info@stedelijk.nl
www.stedelijk.nl