Scroll to top
en nl

Lang leve Klaas Gubbels

Klaas Gubbels (1934) vierde dit jaar zijn negentigste verjaardag – aanleiding voor Museum Arnhem om, onder het motto Klaas Gubbels – Lang leve de kunst, een overzichtstentoonstelling te wijden aan deze kunstenaar en zijn oeuvre. 

Gubbels woont en werkt al meer dan zeventig jaar in Arnhem. In die tijd heeft hij zijn sporen achtergelaten in de stad en in het museum. Denk aan Hoge Poten (2014) aan de Onderlangs of De Zwanenhals (2000) in de beeldentuin van Museum Arnhem.

Zijn enorme oeuvre, dat hij in ruim zestig jaar heeft gemaakt, laat zien dat Gubbels nooit heeft stilgezeten. Zijn persoonlijkheid én zijn werk geven blijk van een grote nieuwsgierigheid en creativiteit, wat goed te zien is in de tentoonstelling. Daarin wordt een combinatie getoond van publiekslievelingen uit de museumcollectie en daarbuiten. De tentoonstelling ‘Klaas Gubbels – Lang leve de kunst’ toont een kleurrijk palet van een minstens zo kleurrijk kunstenaar.

Museum en beeldentuin
Museum Arnhem ligt op een hoge stuwwal met uitzicht over de Nederrijn. Na een uitgebreide verbouwing opende het museum in mei 2022 zijn deuren opnieuw voor het publiek.
Het museum herbergt een belangrijke verzameling magisch-realisten en neorealisten, een collectie hedendaagse en toegepaste kunst en een bijzondere collectie sieraden. De aanpalende beeldentuin, met beelden van o.a. Hildo Krop, Henry Moore, Maria Roosen, Henk Visch en dus ook Klaas Gubbels, is vrij toegankelijk.

Informatie
Museum Arnhem
Utrechtseweg 87
Arnhem
T 026 303 14 00
E info@museumarnhem.nl
W https://www.museumarnhem.nl
Geopend dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur, maandag gesloten.
De tentoonstelling ‘Klaas Gubbels – Lang leve de kunst’ loopt nog tot en met 18 augustus 2024.

Gubbels in zijn atelier, juni 2020 (foto Julia Olijkan)

Klaas Gubbels in zijn atelier, juni 2020
foto Julia Olijkan

Klaas Gubbels, De Zwanenhals, 2000

Klaas Gubbels, De Zwanenhals, 2000