Scroll to top
en nl

Kunst uit de jaren zestig in Kunstmuseum

In de jaren zestig wordt de wereld in rap tempo kleiner. Dankzij de onstuimige economische groei in het westen, kunnen dromen uit de jaren vijftig verwezenlijkt worden, met welvaart voor de massa tot gevolg. Dit gevoel van optimisme wordt overschaduwd door de constante dreiging van de Koude Oorlog. Het besef groeit dat er ook grote nadelen kleven aan de industriële groei en de toenemende impact van de media.

Engagement
Kunstenaars streven in de jaren zestig naar een nieuwe kunst die uitdrukking geeft aan de snel veranderende tijd. Een kunst die de grenzen opzoekt, oprekt en doorbreekt. Soms letterlijk, soms imaginair. Zo broedt Constant in zijn visionaire maquettes op een nieuwe inrichting van de samenleving van de toekomst. Kunstenaars als Jan Schoonhoven participeren in spraakmakende ‘happenings’, een fenomeen in de kunstwereld dat ook zijn weerslag vindt in anarchistische protestbewegingen als Provo. Er is volop engagement met wat zich in de samenleving afspeelt en kunstenaars experimenteren met nieuwe materialen en kunstvormen. Zo verzamelt de ene kunstenaar voetafdrukken van toevallige voorbijgangers op straat (Stanley Brouwn) en nodigt de ander ons uit actief deel te nemen aan het maakproces (Niki de Saint Phalle). Materialen als elektrische motoren, metaal, autolak en plastic vervangen steeds vaker de traditionele media.

Shikegi Kitani, 1967

Shigeki Kitani, 67-2, 1967
Collectie Kunstmuseum Den Haag

Ruim honderd werken
De tentoonstelling ‘Voorbij de grenzen – kunst uit de jaren 60’ in Kunstmuseum Den Haag toont aan de hand van ruim honderd kunstwerken deze zoektocht naar een nieuwe kunst. Met onder meer werk van Jan Schoonhoven, Yayoi Kusama, Armando, Stanley Brouwn, Constant, Niki de Saint Phalle, Francis Bacon, Paul Thek en Dieter Roth.

Informatie
De tentoonstelling Voorbij de grenzen – Kunst uit de jaren 60 is tot en met 1 april 2024 te zien in Kunstmuseum Den Haag. Adres: Stadhouderslaan 41, Den Haag.
Openingstijden: di t/m zo, 10:00-17:00. Gesloten op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag. Op oudejaarsdag open tot 16:00.
T +31 (0)70 338 11 11
E info@kunstmuseum.nl
W www.kunstmuseum.nl

Laatste kans: ‘Marlene Dumas, Martha – my ouma’

Er is nog veel meer te zien in Den Haag, maar speciale aandacht willen we vestigen op een presentatie van enkele werken van Marlene Dumas die nog loopt tot en met 29 januari 2024.

Het museum toont de werken van Dumas in relatie tot gedichten die zij eerder publiceerde in relatie tot haar kunst. Centraal in de tentoonstelling staat de nieuwe aanwinst ‘Martha – my ouma’ uit 1984.
In het leven van Marlene Dumas doen zich meerdere Martha’s voor. ‘Martha – my ouma’ is geschilderd naar een foto uit 1970 van haar grootmoeder ‘ouma Tottie’. Op het schilderij zien we een portret en face van een oude vrouw, met geloken ogen en sterk geaccentueerde halsplooien. Het werk maakt deel uit van een serie van drie Martha’s. Zo schilderde ze in 1984 ‘Martha – die bediende’ en ‘Martha – Sigmund’s wife’.

Marlene Dumas, Martha – my ouma, 1984
Olie op doek, 130 x 110 cm