Scroll to top
en nl

Jeroen Henneman in Museum Kranenburgh

Tot en met 10 april 2023 loopt in Museum Kranenburgh de tentoonstelling Jeroen Henneman – Het leven der dingen. Jeroen Henneman (Haarlem, 1942) verstaat de kunst om zich te blijven verbazen over de wereld om hem heen. Eigenheid, nieuwsgierigheid en experiment kenmerken zijn oeuvre, inmiddels al meer dan zestig jaar. 

Onbevangen verwondering, humor en – soms letterlijke – licht- en luchtigheid, maar ook een gretig-onderzoekende geest die de grenzen van de optische waarneming bevraagt: ze vormen constanten in Hennemans werk en typeren tegelijkertijd de mens Henneman. Zijn sculpturale werk, maar ook zijn installaties, schilderijen en tekeningen getuigen van een open blik en belangstelling voor zowel de grote schaal van de openbare ruimte en de stad als de wijze waarop ons oog er geleid wordt door het kleinste detail.

Jeroen Henneman, Wallpaper (detail), 1998

Jeroen Henneman, Wallpaper, 1998 (detail)
Collectie Museum Voorlinden, Wassenaar

De tentoonstelling past in een serie tentoonstellingen die Museum Kranenburgh organiseert over beeldend kunstenaars die met hun werk én als multitalenten unieke posities innemen in het Nederlandse kunstenveld, zoals Armando, Han Bennink en Aat Veldhoen: meervoudig getalenteerde kunstenaars met een gedurende vele jaren opgebouwd, groot oeuvre waarin persoonlijkheid, eigenheid, nieuwsgierigheid en experiment samenkomen.

Henneman heeft vanaf omstreeks 1960 een volstrekt uniek oeuvre opgebouwd, bestaande uit installaties, tekeningen, schilderijen en sculpturen. Een groot aantal werken van zijn hand kreeg een plek in de openbare ruimte. Ook maakte hij theatervoorstellingen en televisieprogramma’s, en illustreerde hij boeken. Henneman maakte nooit deel uit van een bepaalde kunststroming of groep van gelijkgestemde kunstenaars.

De tentoonstelling omvat een selectie van autonome kunstwerken uit het oeuvre van de kunstenaar, van omstreeks medio jaren 1960 tot zijn meest recente werk. De selectie is tot stand gekomen in nauw overleg tussen Colin Huizing, artistiek directeur Museum Kranenburgh, en Jeroen Henneman.

Jeroen Henneman, Het Wiel, 1996
Staal, hoogte 9 meter
Locatie: Belastingdienst, Kingsfordweg 1, Amsterdam
foto: W.S. van Vliet

Informatie
Luister naar het interview in het programma Opium (NPO Radio 4) dat Annemieke Bosman had met Jeroen Henneman op 16 november 2022.
Kijk naar de bijdrage van Suzanne Swarts, directeur van Museum Voorlinden in Wassenaar, in de aflevering van Nu te zien van 3 december 2022.
En beluister de podcast van Museum Kranenburgh over Jeroen Henneman van 11 november 2022.

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26
1861 CR Bergen NH
072 201 50 00
Openingstijden: dinsdag t/m zondag, 10:30-17:00

Noot
Tekst van deze expositietip: Museum Kranenburgh.