Scroll to top
en nl

Jan Sierhuis


1928-2023

Bio

Jan Sierhuis wordt geboren op 21 december 1928 in de Amsterdamse Jordaan. Zijn vader, die een fietsenstalling beheert, overlijdt als hij twee is. Het is crisistijd en het gezin leeft in grote armoede.
Van jongs af is Sierhuis aan het tekenen. Zijn moeder voorziet hem van afgedankt papier van de kantoren waar ze schoonmaakt, maar zij ziet niets in een carrière als kunstschilder en stuurt hem naar de ambachtsschool.
Op zijn veertiende gaat Sierhuis uit huis. Enkele jaren later, in 1945, wordt hij toegelaten tot de avondopleiding van de Rijksacademie, maar hij verlaat deze na een conflict. In 1947 en 1948 is hij betrokken bij de Experimentele Groep in Holland en in 1948 bij Cobra, maar is nog te jong om toe te treden. Later, in 1962, is hij medeoprichter van de Groep Scorpio, een kunstenaarsgroep die zich afzet tegen het heersende tentoonstellingsbeleid. Vanaf 1968 geeft Sierhuis les aan diverse kunstopleidingen, zoals de Amsterdamse Rietveld Academie en de Rijksacademie.
Sierhuis schildert aanvankelijk in naturalistische trant, maar werkt in de jaren vijftig en de eerste helft van de jaren zestig vooral abstract. In het midden van de jaren zestig gaat de figuratie weer een grotere rol spelen. Zijn frequente verblijf in Spanje en zijn passie voor de flamenco laten veel sporen na in zijn latere werk.
In 1956 wordt Sierhuis de Koninklijke Subsidie voor de Schilderkunst toegekend, in 1957 de Thérèse van Duyl-Schwartzeprijs en in 1987 de Jeanne Oosting Prijs.
Hij overlijdt op 4 juli 2023 in zijn woonplaats Amsterdam.

Portret Jan Sierhuis
Werk

Zonder titel

1961
Olie op karton, overgezet op doek
74 x 100 cm