Scroll to top
en nl

Documentaire over Tuymans bij NPO Start

De Vlaming Luc Tuymans (1958) is een van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars. Alle toonaangevende musea hebben werk van hem in hun collectie. Over de hele wereld, van Parijs (Centre Georges Pompidou) tot New York (MoMA), heeft hij tentoonstellingen gehad.

In de documentaire ‘Luc Tuymans – In het licht van de argwaan’ wordt de kunstenaar geïnterviewd in zijn studio in Antwerpen en wordt hij gevolgd bij het inrichten van een expositie in Venetië, waarbij de kijker een scherp beeld krijgt van Tuymans’ obsessies en fascinaties.

Luc Tuymans aan het werk
Luc Tuymans aan het werk

De kunstenaar gaat diep in op zijn werk en de achtergronden daarvan, zodat de kijker niet alleen het oeuvre , maar ook de man achter het oeuvre leert kennen. Tevens toont de documentaire een breed overzicht van Tuymans’ artistieke productie.

Originele beelden bestaan niet
Veel van Tuymans werk is gebaseerd op beeldmateriaal, zoals foto’s uit medische archieven, filmbeelden uit de oorlogsjaren, reproducties uit oude tijdschriften en reclamedrukwerk. ‘Authentieke vervalsingen’ noemt hij het zelf, vanuit de overtuiging dat originele beelden niet bestaan en elk beeld uit een ander voortkomt. In de schilderijen lijkt er altijd iets mis. Soms hebben ze een akelige voorgeschiedenis. In andere gevallen speelt de schilder met dit onheilsgevoel: ‘Zeer banale dingen kunnen de indruk wekken dat er iets weerzinwekkends gebeurd zou kunnen zijn.’

Nat in nat
Tuymans maakt zijn schilderijen in één dag, nat in nat, zonder er nog over na te hoeven denken, dat heeft hij eerder al gedaan. Korte, afgepaste verfstreken, levendig maar zonder bravoure of accent. Een stijl heeft hij naar eigen zeggen altijd willen vermijden: het gaat hem om het laten spreken van het beeld, niet van de verf.

NPO Start
De documentaire is geregisseerd door John Albert Jansen en geproduceerd door Interakt en Picoux Productions, en is te zien via NPO Start,.