Scroll to top
en nl

De draad van Ariadne en De Filosoof van Constant

Nieuw in de collectie van Olla Art zijn twee etsen met aquatint van Constant: ‘De draad van Ariadne’ uit 1983 en ‘De Filosoof’ uit 1992. 

Beide werken staan beschreven in de werkcatalogus op de website van de stichting Constant, met als referentie resp. CID 136 en CID 742. ‘De draad van Ariadne’, waarvan Olla Art eerder een exemplaar aanbood, staat tevens beschreven en afgebeeld in het boek over het grafische werk van Constant (Dagen & Van der Horst, 2004, blz. 155, nr. 134).

Filosofie en mythologie
Beide etsen houden verband met Constants interesse in zowel filosofie als mythologie. Zijn belangstelling voor filosofie was gewekt door zijn zwager Jaap van Domselaer, broer van zijn eerste vrouw Matie, die tijdens de oorlog bij het echtpaar zat ondergedoken om te ontkomen aan de Arbeitseinsatz. Constant maakte diverse aquarellen van ‘De filosoof’, en maakte op dit thema ook de nu aangeboden ets, die in een oplage van slechts 13 exemplaren is geproduceerd.

Constant, De draad van Ariadne, 1983

Constant, De draad van Ariadne, 1983
Ets met aquatint, 55 x 39,5 cm (blad), 29,3 x 23,6 cm (beeld)

Constant, De filosoof, 1992

Constant, De filosoof, 1992
Ets met aquatint, 39,4 x 27 cm (blad), 13,6 x 13,8 cm (beeld)

Constants belangstelling voor Griekse mythologie komt tot uitdrukking in de schilderijen die hij in de jaren tachtig en negentig maakt met mythologische figuren als Orpheus, Prometheus, Medea en Leda. De ets die wordt aangeboden verwijst naar het verhaal van de draad van Ariadne. Aan het onderliggende verhaal besteedden we eerder aandacht in het nieuwsbericht bij het eerder door ons aangeboden exemplaar.

Informatie
Meer informatie over ‘De filosoof’ vindt u hier. Meer informatie over ‘De draad van Ariadne’ vindt u hier. Ander werk van Constant, alsmede een korte biografie, is eveneens te vinden op de onze website. Voor meer informatie over Constants oeuvre verwijzen wij naar de website van de Stichting Constant.

Literatuur
Dagen, Ph., & Van der Horst, T. (2004). Constant: grafiek. Zwolle: Waanders Uitgevers & Éditions Cercle d’Art.